Advocaat in Breda - specialist in ontslag- en arbeidsrecht

Nieuwe versie Uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid per 1 augustus 2018.

Nieuwe juridische regels bedrijfseconomisch ontslag

Op 1 augustus 2018 is de nieuwe versie van de UWV Uitvoeringsregels Ontslag in werking getreden. De Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn gewijzigd.

De vorige versie van de Uitvoeringsregels, die dateert van 2016, was aan vernieuwing toe omdat het arbeidsrecht ingrijpend is veranderd in de laatste jaren en er ook veel nieuwe rechtspraak is gepubliceerd.

De Uitvoeringsregels vermelden nu per artikel de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag en geven een duidelijkere toelichting over hoe UWV deze regels toepast en welke informatie een werkgever bij zijn ontslagaanvraag moet meesturen.

De belangrijkste wijzigingen in de Uitvoeringsregels voor bedrijfseconomisch ontslag zijn:

  • voor werkgevers zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wordt nu aangegeven hoe (toch) voldaan wordt aan de verplichtingen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bij ontslag;
  • voor internationale situaties wordt meer uitleg gegeven over hoe de ontslagvolgorde moet worden bepaald en hoe de afspiegeling werkt;
  • met betrekking tot de herplaatsing van overtollige werknemers (ook in internationale situaties) wordt duidelijker aangegeven welke inspanningen en opstelling van de werkgever en werknemer wordt verwacht;
  • over het ontslag van werknemers die via een payroll-constructie werken is een paragraaf toegevoegd met nieuwe artikelen en een toelichting daarop;
  • de artikelen over collectief ontslag zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving en bevatten een uitgebreidere toelichting

 

De belangrijkste wijzigingen in de Uitvoeringsregels voor ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid zijn:

  • met betrekking tot de herplaatsing van langdurig arbeidsongeschikte werknemers in een passende functie is de toelichting uitgebreid;
  • er wordt nu duidelijker aangegeven op welk moment de verplichting tot herplaatsing ontstaat en wanneer deze tot een einde komt;
  • voor het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte payroll-werknemers zijn nieuwe regels met een toelichting gegeven;
  • er wordt een betere toelichting gegeven over het opschorten van de ontslagprocedure in een situatie van langdurige werkloosheid als de werknemer bezwaar maakt tegen de WIA-beslissing.

 

De nieuwe Uitvoeringsregels zijn te vinden op:

https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/uitvoeringsregels-ontslag-wegens-bedrijfseconomische-redenen-2018.pdf
en
https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/uitvoeringsregels-ontslag-wegens-langdurige-arbeidsongeschiktheid-2018.pdf

 

Meer weten?

Heb je vragen over de onderwerpen uit dit blog? Neem dan gerust contact met mij op. Dat kan telefonisch (076-513 93 08) en per email (info@advocaatinbreda.nl). Je kan jezelf natuurlijk ook aanmelden voor het gratis spreekuur.

 

Nieuwe versie Uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid per 1 augustus 2018.