Nieuwe juridische regels bedrijfseconomisch ontslag

Op 1 augustus 2018 is de nieuwe versie van de UWV Uitvoeringsregels Ontslag in werking getreden. De Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn gewijzigd.

De vorige versie van de Uitvoeringsregels, die dateert van 2016, was aan vernieuwing toe omdat het arbeidsrecht ingrijpend is veranderd in de laatste jaren en er ook veel nieuwe rechtspraak is gepubliceerd.

De Uitvoeringsregels vermelden nu per artikel de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag en geven een duidelijkere toelichting over hoe UWV deze regels toepast en welke informatie een werkgever bij zijn ontslagaanvraag moet meesturen.

De belangrijkste wijzigingen in de Uitvoeringsregels voor bedrijfseconomisch ontslag zijn:

De belangrijkste wijzigingen in de Uitvoeringsregels voor ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid zijn:

De nieuwe Uitvoeringsregels zijn te vinden op:

https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/uitvoeringsregels-ontslag-wegens-bedrijfseconomische-redenen-2018.pdf
en
https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/uitvoeringsregels-ontslag-wegens-langdurige-arbeidsongeschiktheid-2018.pdf

Heb je vragen over de onderwerpen uit dit blog? Neem dan gerust contact met mij op. Dat kan telefonisch (076-513 93 08) en per email (info@advocaatinbreda.nl). Je kan jezelf natuurlijk ook aanmelden voor het gratis spreekuur.