Advocaat in Breda - specialist in ontslag- en arbeidsrecht

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een in de wet geregelde vergoeding waar je als werknemer recht op hebt bij ontslag. Het is een financiële compensatie bij het verlies van jouw baan. De transitievergoeding is ervoor bedoeld om het vinden van een andere baan te vergemakkelijken. Dit kan bijvoorbeeld door de transitievergoeding te gebruiken voor het volgen van een opleiding of voor scholing of voor begeleiding daarbij. Je bent als werknemer echter niet verplicht om de transitievergoeding ook daadwerkelijk daarvoor te gebruiken.

In dit artikel bespreken we wanneer je recht hebt op een transitievergoeding en hoe je de vergoeding kan berekenen.

 

Recht op transitievergoeding

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

In bijna alle gevallen waarin sprake is van ontslag op initiatief van de werkgever of het door werkgever niet verlengen van een tijdelijk contract is de werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Neem je zelf ontslag of besluit je zelf om een tijdelijk contract niet te verlengen, dan heb je meestal geen recht op een transitievergoeding.

Ik geef enkele voorbeelden wanneer je wél recht hebt op deze vergoeding.

 • Wanner jouw werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt nadat hij van UWV een ontslagvergunning heeft gekregen;
 • Wanneer jouw werkgever besluit om jouw tijdelijke contract niet te verlengen;
 • Wanneer jouw werkgever het contract via de rechter laat ontbinden; dit geldt voor zowel voor vaste als voor tijdelijke werknemers;
 • Wanneer je zelf ontslag neemt, maar dan wel alleen als jouw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of ernstig verwijtbaar nalatig is geweest;
 • Op moment dat jouw werkgever je gedeeltelijk ontslaat om je een contract voor minder uur aan te bieden. Ook in deze situatie heb jij recht op een gedeelte van de transitievergoeding.

 

Jij hebt als werknemer dus bijna altijd recht op een transitievergoeding bij ongewild ontslag. Toch zijn er ook uitzonderingen.

 

Geen recht op transitievergoeding

Er zijn ook situaties te bedenken waarbij de werkgever niet verplicht is om een transitievergoeding te betalen. Denk bijvoorbeeld aan onderstaande situaties.

 • Wanneer beide partijen besluiten om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg en met wederzijdse toestemming te beëindigen, bijvoorbeeld door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.
 • Als jouw werkgever failliet is verklaard of in surséance van betaling verkeert of onder de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen (WSNP) is komen te vallen, dan vervalt de verplichting om de transitievergoeding te betalen.
 • Wanneer jij jonger bent dan 18 jaar en minder dan 12 uur per week hebt gewerkt.
 • Op het moment dat je zelf ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of nalatig bent geweest.
 • Als je een gelijkwaardig of beter contractaanbod van de werkgever weigert.

 

Transitievergoeding 2022 berekenen

De transitievergoeding kan je eenvoudig zelf berekenen. Daarvoor moet je wel eerst de duur van de arbeidsovereenkomst en het juiste maandloon vast stellen.

Heb je maar één tijdelijk of vast contract gehad bij jouw werkgever, dan is het berekenen van de duur van het dienstverband niet zo moeilijk. Je kan dan gewoon uitgaan van  de duur van dat contract. Heb je echter meerdere tijdelijke of vaste contracten achter elkaar gehad bij jouw werkgever, dan mag je de duur van die verschillende contracten bij elkaar optellen. Maar, dit mag alleen als ze elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van minder dan 6 maanden waarin je geen contract had. De tussenpoos zelf tel je niet mee voor het berekenen van de duur van het dienstverband.

Ook als er sprake is van opvolgende werkgevers mogen de tijdelijke of vaste contracten bij elkaar worden opgeteld. Dit is bijvoorbeeld het geval in de situatie dat je eerst via een uitzendbureau bij een bepaalde werkgever werkt en daarna (met een tussenpoos van minder dan 6 maanden) bij diezelfde werkgever in dienst treedt.

Voor ieder (volledig) jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, bedraagt de transitievergoeding 1/3e van het bruto-maandsalaris. Voor elk overig deel van het dienstverband (of als de arbeidsovereenkomst minder dan 1 jaar heeft geduurd) wordt de vergoeding naar rato berekend. De duur van het dienstverband bestaat dus altijd uit 3 onderdelen, namelijk:

 • 1/3 maandsalaris voor voltooide dienstjaren
 • 1/36 maandsalaris voor de resterende maanden
 • 1/1095 maandsalaris voor eventueel resterende dagen

 

Om de transitievergoeding te kunnen berekenen moet ook nog het juiste maandloon worden vastgesteld. Je dient daarvoor het basis bruto-maandloon te vermeerderen met de vakantietoeslag (meestal 8%). Heb je daarnaast ook nog recht op een 13e maand, een bonus, een eindejaarsuitkering, ploegentoeslag en/of overwerkvergoeding, dan moet je ook die loonbestanddelen (pro-rata) meetellen. Een leaseauto of pensioenregeling tel je niet mee.

Voor de transitievergoeding geldt een maximumbedrag. Dat maximum is in 2022 vastgesteld op € 86.000,- bruto. Bedraagt jouw bruto-jaarsalaris echter meer dan dit maximum, dan is de transitievergoeding in jouw geval gemaximeerd op jouw bruto-jaarsalaris, ongeacht de uitkomst van de berekening.

Voor oproepcontracten en contracten waarbij op provisie- of stukloonbasis wordt gewerkt, geldt een andere berekening.

Voorbeeld:

Een arbeidsovereenkomst heeft 8 jaar, 3 maanden en 6 dagen geduurd. Het bruto maandsalaris bedraagt van € 3.543 (inclusief vakantietoeslag en bonus). De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar.

De berekening van de transitievergoeding:

 • Over het aantal gehele dienstjaren: 8 x € 3.543,00 x 1/3 = € 9.448
 • Over het aantal maanden: 3 x € 3.543,00 x 1/3 x 1/12 = € 295,25
 • Over het aantal dagen: 6 x € 3.543,00 x 1/3 x 1/365 = € 19,41

 

De transitievergoeding bedraagt dan in totaal: € 9.762,66

Deze berekening geeft jouw een goede indicatie van jouw transitievergoeding.  Je kan de transitievergoeding ook zelf berekenen via deze handige rekentool.

 

Let op: neem op tijd actie!

De wet bepaalt niet binnen welke termijn jouw werkgever de transitievergoeding moet uitbetalen. In de praktijk vindt de betaling meestal plaats bij de eerste salarisronde na de einddatum van het dienstverband (tegelijk met de financiële eindafrekening van het dienstverband). Maar als dat niet gebeurt – ook niet nadat je jouw ex-werkgever daarop hebt aangesproken – dan zal je zelf tijdig in actie moeten komen. Je kan de betaling dan afdwingen via een procedure bij de kantonrechter. Een dergelijke procedure dient echter wel binnen 3 maanden na de einddatum van het dienstverband te zijn opgestart bij de kantonrechter. Doe je dat niet tijdig en wordt deze termijn overschreden, dan vervalt jouw recht op de transitievergoeding! De werkgever hoeft dan niet meer te betalen. Schakel dus zo snel mogelijk deskundige hulp in als jouw werkgever de transitievergoeding niet op tijd betaalt!

Wil je hulp bij het berekenen of verkrijgen van de transitievergoeding? Ik help je graag verder.

 

Kan ik helpen?

Wil je meer weten over jouw recht op een transitievergoeding? Of wil je samen kijken naar de berekening? Of betaalt jouw ex-werkgever de transitievergoeding niet op tijd? Neem gerust contact met mij op en meld je aan voor een gratis spreekuur. Ik kan jou dan advies geven en vrijblijvend de mogelijkheden met je bespreken.

Wat is een transitievergoeding