Advocaat in Breda - specialist in ontslag- en arbeidsrecht

Rechten van een werknemer bij een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict kan ontstaan wanneer er langdurige conflicten zijn tussen een werknemer en werkgever, die niet goed worden opgelost. Het kan leiden tot frustratie, slechte gevoelens en zelfs arbeidsongeschiktheid. Als werknemer heb je bepaalde rechten en plichten in dit soort situaties. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van je rechten, zodat je de situatie op een goede manier kunt aanpakken. In deze blog gaan we dieper in op de rechten van jou als werknemer. Benieuwd? Lees snel verder.

 

Conflicten met de werkgever

Een arbeidsconflict heeft als belangrijkste gevolg een verstoorde arbeidsrelatie. In sommige gevallen kan de werknemer ervoor kiezen om ontslag in te dienen of kan de werkgever aansturen op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is essentieel om te weten dat wanneer een tijdelijk contract afloopt, het niet verlengen van het contract een logisch gevolg kan zijn. Ook kunnen er mogelijkheden zijn om de werkzaamheden te hervatten, zoals overplaatsing.

 

Arbeidsconflict tijdens ziekte

Een arbeidsconflict kan ook gevolgen hebben voor de gezondheid van de betrokken partijen. Als de werknemer ziek wordt als gevolg van het arbeidsconflict, kan de bedrijfsarts worden betrokken bij de situatie. De bedrijfsarts beoordeelt of de werknemer daadwerkelijk ziek is als gevolg van het conflict.. Het is mogelijk dat de bedrijfsarts een afkoelingstermijn instelt waarin de werknemer niet hoeft te werken om tot rust te komen.

 

Rechten van de werknemer bij ontslag na een arbeidsconflict

Tenzij er sprake is van een aflopend contract of ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer, mag de werkgever de werknemer niet zomaar ontslaan. Er moet een ontslagvergunning worden afgegeven door het UWV of de kantonrechter moet de arbeidsovereenkomst ontbinden. In geval van ontslag na een arbeidsconflict heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding en Werkloosheidswet (WW)-uitkering 

 

Rechten en plichten van een werknemer

Naast specifieke rechten bij een arbeidsconflict, hebben werknemers ook algemene rechten en plichten. Deze omvatten onder andere het recht op een veilige werkomgeving, het recht op loon, het recht op vakantiedagen en het recht op privacy. Tegelijkertijd hebben werknemers de plicht om zich redelijk op te stellen en zich aan de arbeidsovereenkomst te houden.

 

Wil je meer informatie?

Hopelijk is bovenstaande informatie nuttig geweest voor jouw specifieke situatie. Heb je toch nog wat vragen? Aarzel dan niet en neem contact op! Wij bieden een gratis adviesgesprek waarin we de situatie bespreken en ik vrijblijvend de mogelijkheden met je bespreek. 

rechten werknemer bij arbeidsconflict