Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Vanaf 1 april 2020 kan een werkgever bij ontslag van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die aan de werknemer wordt betaald. Dit volgt uit de wet en regeling Compensatie Transitievergoeding (WCT).

Terugwerkende kracht WCT

De WCT heeft terugwerkende kracht. Dit betekent dat de compensatie ook kan worden aangevraagd voor een vergoeding die is betaald als een arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is beëindigd na 2 jaar ziekte. Deze compensatie geldt ook als de arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst is beëindigd op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor deze ‘oude gevallen’ moet de aanvraag voor compensatie uiterlijk op 30 september 2020 zijn ingediend bij UWV.

Einde aan slapende dienstverbanden

Deze WCT en regeling zijn bedoeld om te voorkomen dat een werkgever te maken krijgen met een stapeling van kosten (doorbetaling van loon aan de zieke werknemer, re-integratiekosten, transitievergoeding, etc.). Dit kan voor een werkgever namelijk reden zijn om het dienstverband van de zieke werknemer niet te beëindigen na 2 jaar ziekte. Er ontstaat daardoor een ‘slapend dienstverband’. De arbeidsovereenkomst is dan een ‘lege huls’ omdat de werknemer niet meer kan werken en de werkgever geen loon hoeft te betalen.

WCT en UWV

UWV geeft op het werkgeversdeel van haar website (https://www.uwv.nl/werkgevers) inmiddels informatie over hoe de compensatie kan worden aangevraagd en welke documenten daarbij moeten worden meegestuurd.

Heb je vragen over het onderwerpen uit dit blog? Neem dan gerust contact met mij op. Dat kan telefonisch (076-513 93 08) en per email (info@advocaatinbreda.nl). Je kan jezelf natuurlijk ook aanmelden voor het gratis spreekuur.