Advocaat in Breda - specialist in ontslag- en arbeidsrecht

Proberen arbeidsovereenkomst zieke werknemer te beëindigen? Ernstig verwijtbaar handelen werkgever

Zieke werknemer

Als een werknemer ziek is, dan heeft een werkgever een aantal speciale verplichtingen. Zo is de werkgever wettelijk verplicht om het loon van de zieke werknemer door te betalen. Daarnaast wordt van de werkgever verwacht dat hij er alles aan doet om de werknemer te re-integreren.

Eerste spoor en tweede spoor

In de eerste plaats zal de re-integratie worden gericht op terugkeer van de zieke werknemer naar de eigen functie. Dit heet het ‘eerste spoor’. Als dat niet meer tot de mogelijkheden behoort, moet worden gekeken naar alternatieven binnen de organisatie (bijvoorbeeld minder werken, aanpassen werkplek, andere functie,…)

Als er geen mogelijkheden zijn voor re-integratie in het eerste spoor, wordt het ‘tweede spoor’ ingezet. De werkgever en de zieke werknemer gaan dan samen op zoek naar passend werk buiten de organisatie.

Andere oplossing?

Als een werknemer ziek wordt, vergt dat de nodige inspanningen van de werkgever. Er zijn werkgevers die dan proberen om onder de re-integratieverplichtingen uit te komen door de situatie op een andere manier op te lossen. Soms wordt geprobeerd om op een oneigenlijke manier van de zieke werknemer af te komen.

Onlangs lag een dergelijke zaak voor aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  (ECLI:NL:GHARL:2021:3921). In die zaak was een werkneemster met een burn-out thuis komen te zitten. Zowel haar huisarts, als de bedrijfsarts hadden rust geadviseerd. De werkgever had een gesprek ingepland met de werkneemster, zogenaamd om het over de overdracht van haar werkzaamheden te hebben. Tijdens het gesprek had de werkgever allerlei kritiek over het functioneren van de werkneemster, waarna het vertrouwen in haar werd opgezegd. De werkneemster was hevig geëmotioneerd tijdens het gesprek. Zij had meerdere keren aangegeven geen beslissingen te kunnen nemen. Enkele dagen later ontving de zieke werkneemster een voorstel om haar arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkneemster is daar niet mee akkoord gegaan. Een procedure volgt.

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever

Het Gerechtshof vindt het handelen van de werkgever ontoelaatbaar. Het Hof verwijt de werkgever dat het gesprek met de zieke werkneemster niet is gegaan over haar re-integratie.  De werkgever heeft alleen aangestuurd op de beëindiging van het dienstverband door het vertrouwen in haar op te zeggen. De werkneemster was ziek. Voor de werkgever moet het duidelijk zijn geweest dat de werkneemster niet in staat was om een dergelijk gesprek te voeren.  Door de werkgever zijn ook allerlei ongepaste en onnodig kwetsende opmerkingen gemaakt tijdens het gesprek. De werkneemster werd o.a. verweten dat ze zou zijn gevlucht in een ziekmelding omdat zij er op was aangesproken dat zij haar werk niet goed deed.

De werkgever heeft daadwerkelijk stappen gezet om het dienstverband te beëindigen. Zij heeft de werkneemster een vaststellingsovereenkomst voorgelegd. Het Hof vindt dat daarmee de kans is ontnomen aan werkneemster om te re-integreren.  Het Hof acht deze gang van zaken in strijd met het ontslagverbod tijdens ziekte. Dit verbod is immers mede bedoeld om de werkneemster te vrijwaren van de psychische druk die een ontslagprocedure tijdens ziekte meebrengt.

Billijke vergoeding

Het Gerechtshof oordeelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld doordat zij haar re-integratieverplichtingen niet is nagekomen. Om dit te compenseren, moet de werkgever een billijke vergoeding van EUR 65.000,- betalen aan de zieke werkneemster.

Meer weten?

Heb je vragen over het onderwerpen uit dit blog? Neem dan gerust contact met mij op. Dat kan telefonisch (076-513 93 08) en per email (info@advocaatinbreda.nl). Je kan jezelf natuurlijk ook aanmelden voor het gratis spreekuur.

Arbeidsovereenkomst werknemer beëindigen